Vázací prostředky

Kontrola a  servis  vázacích  prostředků

a)  Evidence – podchycení stavu
evidence a kontrola  všech  stávajících vázacích prostředků , registrace a  vystavení evidenčních karet.

b). Vizuální prohlídka vázacích prostředků
Provedeme vizuální jednoletou prohlídku vázacích prostředků dle ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6

Zkoušky podle výše uvedených norem obsahují následující úkony:

- vizuální zkouška
- měření opotřebení
- měření prodloužení
- provozní bezpečnostní příslušenství
- vystavení protokolu o revizi
- opravy dle domluvy na místě

c) Oprava, montáž 
Poškozené vázací prostředky opravíme na místě a v případě potřeby zajistíme nové vázací prostředky dle Vašeho požadavku a přání, případně poradíme nebo doporučíme vhodnost použití vázacích prostředků při konkrétních činnostech.