O firmě

Jmenuji se Zdeněk Zedník, jsem revizním technikem zdvihacích zařízení a zkušebním komisařem pro obsluhu motorových vozíků. V oblasti zdvihacích zařízení mám bohaté zkušeností, mohu čerpat více jak z dvacetileté praxe v provádění oprav údržby a kontrol technického stavu u těchto zařízení.

Revize, revizní zkoušky a školení obsluh u zdvihacích zařízení provádím pro kategorie zdvihacích zařízení (jeřábů): automobilní, mostové, sloupové, portálové, deriky a pro pojízdné zdvihací pracovní plošiny (automobilní, kloubové, nůžkové) a pro veškeré výše zmíněné kategorie provádím jak základní tak periodická školení obsluhy.

U obsluhy motorových vozíků provádím základní a periodická školení bez omezení kategorie tj. od plošinových, nízkozdvižných ručně vedených po vysokozdvižné vozíky volantově řízené o nosnosti nad 5 tun.

Dále nabízím poradenskou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, posuzování dokumentace, konzultace při výběru nového zdvihacího zařízení, měření a kontrol jeřábových drah, tech. stavu jeřábů a pojízdných zdvihacích pracovních plošin, dále také při výběru adekvátních vázacích prostředků v závislosti na volbě úvazku a pomoc při tvorbě manipulačních návodek a jejich oponentura. Provádím také periodické kontroly vázacích prostředků, prostředků pro zavěšení a uchopení. U motorových vozíků nabízím poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti práce, prevence rizik a provozování vozíků (místní bezpečnostní řád pro používání vozíků a řád skladu).

 

Osvědčení Tesort - RUD

Osvědčení RTZZ a,b,c

Certifikát ZKOMV zkuš.komisař

Osvědčení RTZZ a,b.

Oprávnění RTZZ a,b