Motorové manipulační vozíky

Provádíme zajišťování odborné způsobilosti k řízení motorových manipulačních vozíků

  • Základním nebo rozšiřujícím školením a praktickým zaučením obsluhy MV.
  • Periodickým (opakovaným) školením obsluh MV.

Získáte platný průkaz uznávaný i v zemích EU. Po uplynutí 12 měsíců je nutné obnovit platnost průkazu tzv. opakovaným (periodickým) školením.

Školení probíhá v prostorách provozovatele nebo ve sjednaných učebnách.

Pro účely vystavení průkazu obsluhy MV jsou vozíky rozděleny podle typů, druhu pohonu, účelu, nosných částí, nosnosti a způsobu obsluhy.

Rozdělení motorových manipulačních vozíků
Třída Druh Způsob řízení (pojezdu)
Ručně vedené Pákové řízení Volantové
řízení
Ze zdvihovací
plošiny
I. Elektrovozíky Plošinové,
nízkozdvižné,
tahače
A B C
Vysokozdvižné D E W1, W2 G
II. Motovozíky Plošinové,
nízkozdvižné,
tahače
A B C
Vysokozdvižné D E W1, W2 G
Zvláštní vozíky   Z

Manipulační vozíky jsou rozděleny do tříd a druhů.
Třídy jsou označeny římskými číslicemi. Druhy v závislosti na způsobu obsluhy MV písmeny velké abecedy, které se uvádějí v průkazu obsluhy MV.

W1 – vozíky s nosností do 5 t
W2 – vozíky s nosností nad 5 t

TERMINOLOGIE

  • MV – Motorový vozík
  • OMV – Obsluha motorového vozíku ( dříve řidič MV)
  • ZKOMV – Zkušební komisař obsluh motorových vozíků
  • IOMV – Instruktor obsluh MV
  • POMV – Průkaz obsluhy MV

PERIODICKÉ ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ , OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ NA MOTOROVÉ VOZÍKY , ŠKOLENÍ OBSLUH VYSOKOZDVIŽNÝ A NÍZKOZDVIŽNÝ RUČNĚ VEDENÝ ,VOZÍK MANIPULAČNÍ, OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ VYSOKOZDVIHU U MOTOROVÝCH VOZÍKŮ SKUPINY A TŘÍDY , ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ROZŠÍŘENÍ PLATNOSTI PRŮKAZU, ŠKOLENÍ PRO NOVÉ ŘIDIČE PLATNOST OPRÁVNĚNÍ ,CERTIFIKOVANÝ PRŮKAZ.